Konferencja Marketing-Rozwój-Jakość to przestrzeń dla wymiany poglądów, opinii i badań w środowisku naukowym i biznesowym. Każdy znajdzie tu miejsce dla siebie. Pierwsza edycja z roku 2023 już za nami. Zapraszamy na drugą edycję za 2 lata – 17-18.09.2025!

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji MRJ?

Konferencja MRJ to doskonała okazja do poznania najnowszych wyników badań naukowych z dziedziny zarządzania i jakości, prezentacji własnych osiągnięć, nawiązania cennych relacji z innymi uczonymi i dyskusji na interesujące tematy. Spędzisz też dwa dni rozwijając się i integrując z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

Konferencja naukowa pod patronatem JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż Teofila Jesionowskiego

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Komitet Naukowy

Publikacje

Jako uczestnik konferencji będziesz mieć możliwość zaprezentowania wyników swoich badań oraz wziąć udział w procesie publikacji w wybranym czasopiśmie (po wniesieniu właściwej opłaty konferencyjnej, po przejściu procedury czasopisma oraz po uzyskaniu pozytywnych recenzji). Współpracujemy z takimi czasopismami jak:

  • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie
  • Problemy Jakości
  • Annales UMCS Sectio H Oeconomia
  • Management and Production Engineering Review
  • International Journal of Contemporary Management
  • Central European Management Journal (Paper Development CID Group Seminar)
  • Oeconomia Copernicana (Paper Development CID Group Seminar)

Program szczegółowy konferencji Marketing-Rozwój-Jakość.

Dzień 1 - Środa, 22 listopad 2023

}

9:00 - 10:00

Rejestracja hall główny „poziom 1”

}

10:00 - 11:30

Sala 001 poziom „0”

10:00 - rozpoczęcie konferencji

10.10 – 10.30 Wykład otwierający „Marketing, rozwój jakość – refleksje” prof. dr hab. inż. Władysław Mantura

10.30 – 11.30 - Panel dyskusyjny „Marketing, rozwój, jakość, czy nam po drodze?” - Prowadząca dr inż. Małgorzata Spychała

}

11:30 - 14:00

Hall poziom „0”

11.30 – 12.00 – Przerwa regeneracyjna

12.00 – 14.00 – Sesje tematyczne

}

12:00 - 14:00

Sala 230: Marketing

Przewodnicząca sesji: dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska

12.00 – 12.20 „Zastosowanie AI w projektowaniu programu kształcenia marketingowego dla studentów studiów menadżerskich” - dr inż. Maciej Szafrański

12.20 – 12.40 „Ocena procesu transportowego w przedsiębiorstwie usługowym – studium przypadku” - Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka

12.40 – 13.00 „Rozwój oferty centrów handlowych w następstwie zmian potrzeb ich interesariuszy” - dr Maria Knecht-Tarczewska

13.00 – 13.20 „Znaczenie wybranych składowych kompetencji emerytowanych oficerów Wojska Polskiego na rynku pracy” - dr Aleksandra Rzepecka

13.20 – 13.40 „Znaczenie lokalizacji w sektorze dóbr luksusowych” - dr Daria Motała

13.40 – 14.00 „Jaki jest związek Employer Brandingu ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR)?” - dr Agnieszka Krugiełka

}

12:00 - 14:00

Sala 231: Rozwój

Przewodnicząca sesji: dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka

12.00 – 12.15 „Algorytm postępowania w badaniach jakościowych dobrostanu menedżerów w kontekście tożsamości marki firmy rodzinnej” -  dr hab. Radosław Baran, prof. SGH, dr Beata Marciniak, dr Beata Żelazko

12.15 – 12.30 „Tożsamość firm rodzinnych. Jak polskie najcenniejsze firmy rodzinne wykorzystują tożsamość rodzinną w budowaniu wizerunku firmy rodzinnej?” - mgr Katarzyna Barcińska

12.30 – 12.45 „Stan wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju firm rodzinnych w Polsce – analiza badań” - mgr Agnieszka Gryglicka

12.45 – 13.00 „Rozwój zawodowy jako wybrany czynnik wpływający na sukcesję w firmach rodzinnych” - mgr Klaudia Hojka

13.00 – 13.15 „Wykorzystanie mentoringu w edukacji sukcesorów w przedsiębiorstwach rodzinnych” - dr Barbara Rychta

13.15 – 13.30 „Industry 4.0, Inżynier 4.0, Menedżer 4.0. w przedsiębiorstwach rodzinnych. Analiza scientometryczna” - Natalia Chochołowska, Patrycja Gralińska, Weronika Zarówna

13.30 – 13.45 „Diagnoza efektywności polskich technologicznych przedsiębiorstw rodzinnych notowanych na GPW” - dr inż. Rafał Mierzwiak

13.45 – 14.00 Dyskusja

}

12:00 - 14:00

Sala 229: Jakość

Przewodnicząca sesji: dr inż. Joanna Majchrzak

12.00 – 12.20 „Synergia marketingu i jakości w branży FMCG” - mgr inż. Dominika Długońska

12.20 – 12.40 „The quality of use of information technologies in the development” - dr inż. Kamil Wróbel, dr hab. inż. Małgorzata Sławińska prof. PP, Daria Walkowiak.

12.40 – 13.00 “Przemysł 4.0, rozwój i ograniczenia w przedsiębiorstwach w Polsce” - dr inż. Anna Stasiuk Piekarska

13.00 – 13.20 „Zrównoważony rozwój w Przedsiębiorstwach Produkcji Klasy Światowej- Wytyczne, Synergia, a może Dysonans?” - dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska

13.20-13.40 „Modelowanie jakościowe w zarządzaniu uczelnią wyższą z zastosowaniem procedury systematycznego przeglądu literatury” - mgr inż. Iwona Michałowska

13.40-14.00 „Satysfakcja klientów Kolei Wielkopolskich” - mgr Klaudyna Bogurska-Matys, mgr Dariusz Kaszyński

}

14:00 - 14:45

Hall poziom „0”

14.00 – 14.45 – Przerwa regeneracyjna

 

}

14:45 - 17:00

Sala 230: Seminar Group CID

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Maciej Mitręga,
Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, Prof. PB

14.45-14.50 „Wprowadzenie”

14:50 – 15:15 „Identyfikacja wyzwań w zakresie przywództwa w prewencyjnym zarządzaniu jakością” - dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP, dr inż. Roma Marczewska-Kuźma, dr inż. Milena Drzewiecka-Dahlke

15:15 – 15:45 „Czynniki wpływające na zrównoważoną dojrzałość polskiego sektora firm rodzinnych” - dr inż. Karolina Werner-Lewandowska, dr hab. inż. Ewa Więcek – Janka, prof. PP, dr hab. Grzegorz Pawłowski,

15:45 – 16:15 “ The importance of a successor's entrepreneurial orientation for development of the family business - dr hab. Alicja Hadryś, prof. UEP

16:15 – 16:45 Doświadczenia pracowników firm rodzinnych w wykorzystaniu portali e-usług” - dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka

}

17:00 - 18:00

Czas wolny (strefa dobrych relacji, zwiedzanie budynku WAWIZ)

}

18:00 - 22:00

Sala 001 poziom „0”

18:00 - 22:00 - Bankiet

Dzień 2 - Czwartek, 23 listopad 2023

}

9:30 - 10:30

Sala 101 poziom „1”

Prowadząca: dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska

9.30 - 10.30 Panel dyskusyjny „Odpowiedzialność i Bezpieczeństwo w Marketingu, Jakości i Rozwoju”.

}

10:30 - 13:30

Sala 012 (poziom”0”)

10.30 - 11.00 Przerwa regeneracyjna

11.00 - 13.30 Sesje tematyczne (poziom ”2”)

}

11:00 - 12:20

Sala 230: Praktyka Marketingu

Przewodnicząca sesji: dr inż. Małgorzata Spychała

11.00 – 11.20 „Recent trends of customer relationship management in AI: a scientometric analysis” - dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska

11.20 – 11.40 “Model of student engagement in the distance learning process” - dr inż. Małgorzata Spychała

11.40 – 12.00 “Czynniki wpływające na skuteczność komunikacji marketingowej przedsiębiorstw” - dr inż. Marek Goliński

12.00 – 12.20 Dyskusja

}

11:00 - 13:30

Sala 124 (poziom „1”)

11.00 – 13.30 Obrady Family Business Reasearch Network “FaBeRNET”, prowadzący: dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS

}

11:00 - 13:20

Sala 229: Praktyka Jakości

Przewodniczący sesji: dr inż. Maciej Szafrański

11.00 – 11.20 „Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) i inwestycje ESG: wprowadzenie do inwestowania równoważonego” - mgr inż. Sandra Szewczuk

11.20 – 11.40 „Klasyfikacja metod i narzędzi zarządzania jakością w ujęciu funkcyjnym” - mgr inż.Kinga Ratajszczak

11.40-12.00 „Propozycje nowych rozwiązań w zakresie kształcenia i angażowania pracowników w działania projakościowe” - dr hab. inż. Beata Starzyńska

12.00 – 12.20 „Wpływ powierzchni magazynowej na efektywność gospodarki magazynowej” - dr inż. Izabela Kudelska

12.20 – 12.40 „Ergonomia w polskich warunkach przedsiębiorczych” - dr inż. Alaksandra Dewicka-Olszewska

12.40 – 13.00 „Ocena jakości procesu wytwarzania w cyfrowym bliźniaku produkcji korpusu wodomierza” - dr inż. Agnieszka Kujawińska, dr inż. Magdalena Diering, Artur Meller, Jędrzej Iglewski

13.00 – 13.20 Dyskusja

}

13:30 - 13:45

Sala 012 (poziom”0”)

13.30-13.45 – Przerwa regeneracyjna i zakończenie konferencji

Opłaty Konferencyjne

Opłaty nie obejmują kosztów noclegu.

Organizatorzy

Organizatorem konferencji jest Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Partnerzy

Agencja marketingowa

Patronat