Program

Konferencja potrwa 2 dni, angażując jej uczestników w liczne dyskusje, warsztaty, a nawet bankiet. Znajdzie się też czas na odpoczynek i networking. Tutaj sprawdzisz szczegółowy program.

Program szczegółowy konferencji Marketing-Rozwój-Jakość.

Dzień 1 - Środa, 22 listopad 2023

}

9:00 - 10:00

Rejestracja hall główny „poziom 1”

}

10:00 - 11:30

Sala 001 poziom „0”

10:00 - rozpoczęcie konferencji

10.10 – 10.30 Wykład otwierający „Marketing, rozwój jakość – refleksje” prof. dr hab. inż. Władysław Mantura

10.30 – 11.30 - Panel dyskusyjny „Marketing, rozwój, jakość, czy nam po drodze?” - Prowadząca dr inż. Małgorzata Spychała

}

11:30 - 14:00

Hall poziom „0”

11.30 – 12.00 – Przerwa regeneracyjna

12.00 – 14.00 – Sesje tematyczne

}

12:00 - 14:00

Sala 230: Marketing

Przewodnicząca sesji: dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska

12.00 – 12.20 „Zastosowanie AI w projektowaniu programu kształcenia marketingowego dla studentów studiów menadżerskich” - dr inż. Maciej Szafrański

12.20 – 12.40 „Ocena procesu transportowego w przedsiębiorstwie usługowym – studium przypadku” - Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka

12.40 – 13.00 „Rozwój oferty centrów handlowych w następstwie zmian potrzeb ich interesariuszy” - dr Maria Knecht-Tarczewska

13.00 – 13.20 „Znaczenie wybranych składowych kompetencji emerytowanych oficerów Wojska Polskiego na rynku pracy” - dr Aleksandra Rzepecka

13.20 – 13.40 „Znaczenie lokalizacji w sektorze dóbr luksusowych” - dr Daria Motała

13.40 – 14.00 „Jaki jest związek Employer Brandingu ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR)?” - dr Agnieszka Krugiełka

}

12:00 - 14:00

Sala 231: Rozwój

Przewodnicząca sesji: dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka

12.00 – 12.15 „Algorytm postępowania w badaniach jakościowych dobrostanu menedżerów w kontekście tożsamości marki firmy rodzinnej” -  dr hab. Radosław Baran, prof. SGH, dr Beata Marciniak, dr Beata Żelazko

12.15 – 12.30 „Tożsamość firm rodzinnych. Jak polskie najcenniejsze firmy rodzinne wykorzystują tożsamość rodzinną w budowaniu wizerunku firmy rodzinnej?” - mgr Katarzyna Barcińska

12.30 – 12.45 „Stan wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju firm rodzinnych w Polsce – analiza badań” - mgr Agnieszka Gryglicka

12.45 – 13.00 „Rozwój zawodowy jako wybrany czynnik wpływający na sukcesję w firmach rodzinnych” - mgr Klaudia Hojka

13.00 – 13.15 „Wykorzystanie mentoringu w edukacji sukcesorów w przedsiębiorstwach rodzinnych” - dr Barbara Rychta

13.15 – 13.30 „Industry 4.0, Inżynier 4.0, Menedżer 4.0. w przedsiębiorstwach rodzinnych. Analiza scientometryczna” - Natalia Chochołowska, Patrycja Gralińska, Weronika Zarówna

13.30 – 13.45 „Diagnoza efektywności polskich technologicznych przedsiębiorstw rodzinnych notowanych na GPW” - dr inż. Rafał Mierzwiak

13.45 – 14.00 Dyskusja

}

12:00 - 14:00

Sala 229: Jakość

Przewodnicząca sesji: dr inż. Joanna Majchrzak

12.00 – 12.20 „Synergia marketingu i jakości w branży FMCG” - mgr inż. Dominika Długońska

12.20 – 12.40 „The quality of use of information technologies in the development” - dr inż. Kamil Wróbel, dr hab. inż. Małgorzata Sławińska prof. PP, Daria Walkowiak.

12.40 – 13.00 “Przemysł 4.0, rozwój i ograniczenia w przedsiębiorstwach w Polsce” - dr inż. Anna Stasiuk Piekarska

13.00 – 13.20 „Zrównoważony rozwój w Przedsiębiorstwach Produkcji Klasy Światowej- Wytyczne, Synergia, a może Dysonans?” - dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska

13.20-13.40 „Modelowanie jakościowe w zarządzaniu uczelnią wyższą z zastosowaniem procedury systematycznego przeglądu literatury” - mgr inż. Iwona Michałowska

13.40-14.00 „Satysfakcja klientów Kolei Wielkopolskich” - mgr Klaudyna Bogurska-Matys, mgr Dariusz Kaszyński

}

14:00 - 14:45

Hall poziom „0”

14.00 – 14.45 – Przerwa regeneracyjna

 

}

14:45 - 17:00

Sala 230: Seminar Group CID

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Maciej Mitręga,
Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, Prof. PB

14.45-14.50 „Wprowadzenie”

14:50 – 15:15 „Identyfikacja wyzwań w zakresie przywództwa w prewencyjnym zarządzaniu jakością” - dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP, dr inż. Roma Marczewska-Kuźma, dr inż. Milena Drzewiecka-Dahlke

15:15 – 15:45 „Czynniki wpływające na zrównoważoną dojrzałość polskiego sektora firm rodzinnych” - dr inż. Karolina Werner-Lewandowska, dr hab. inż. Ewa Więcek – Janka, prof. PP, dr hab. Grzegorz Pawłowski,

15:45 – 16:15 “ The importance of a successor's entrepreneurial orientation for development of the family business - dr hab. Alicja Hadryś, prof. UEP

16:15 – 16:45 Doświadczenia pracowników firm rodzinnych w wykorzystaniu portali e-usług” - dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka

}

17:00 - 18:00

Czas wolny (strefa dobrych relacji, zwiedzanie budynku WAWIZ)

}

18:00 - 22:00

Sala 001 poziom „0”

18:00 - 22:00 - Bankiet

Dzień 2 - Czwartek, 23 listopad 2023

}

9:30 - 10:30

Sala 101 poziom „1”

Prowadząca: dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska

9.30 - 10.30 Panel dyskusyjny „Odpowiedzialność i Bezpieczeństwo w Marketingu, Jakości i Rozwoju”.

}

10:30 - 13:30

Sala 012 (poziom”0”)

10.30 - 11.00 Przerwa regeneracyjna

11.00 - 13.30 Sesje tematyczne (poziom ”2”)

}

11:00 - 12:20

Sala 230: Praktyka Marketingu

Przewodnicząca sesji: dr inż. Małgorzata Spychała

11.00 – 11.20 „Recent trends of customer relationship management in AI: a scientometric analysis” - dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska

11.20 – 11.40 “Model of student engagement in the distance learning process” - dr inż. Małgorzata Spychała

11.40 – 12.00 “Czynniki wpływające na skuteczność komunikacji marketingowej przedsiębiorstw” - dr inż. Marek Goliński

12.00 – 12.20 Dyskusja

}

11:00 - 13:30

Sala 124 (poziom „1”)

11.00 – 13.30 Obrady Family Business Reasearch Network “FaBeRNET”, prowadzący: dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS

}

11:00 - 13:20

Sala 229: Praktyka Jakości

Przewodniczący sesji: dr inż. Maciej Szafrański

11.00 – 11.20 „Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) i inwestycje ESG: wprowadzenie do inwestowania równoważonego” - mgr inż. Sandra Szewczuk

11.20 – 11.40 „Klasyfikacja metod i narzędzi zarządzania jakością w ujęciu funkcyjnym” - mgr inż.Kinga Ratajszczak

11.40-12.00 „Propozycje nowych rozwiązań w zakresie kształcenia i angażowania pracowników w działania projakościowe” - dr hab. inż. Beata Starzyńska

12.00 – 12.20 „Wpływ powierzchni magazynowej na efektywność gospodarki magazynowej” - dr inż. Izabela Kudelska

12.20 – 12.40 „Ergonomia w polskich warunkach przedsiębiorczych” - dr inż. Alaksandra Dewicka-Olszewska

12.40 – 13.00 „Ocena jakości procesu wytwarzania w cyfrowym bliźniaku produkcji korpusu wodomierza” - dr inż. Agnieszka Kujawińska, dr inż. Magdalena Diering, Artur Meller, Jędrzej Iglewski

13.00 – 13.20 Dyskusja

}

13:30 - 13:45

Sala 012 (poziom”0”)

13.30-13.45 – Przerwa regeneracyjna i zakończenie konferencji

Informacje

Szukasz informacji na temat publikacji i czasopism, z którymi współpracujemy? Chcesz sprawdzić najważniejsze terminy obowiązujące uczestników konferencji?
Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do zakładki “Informacje”

Organizatorzy

Organizatorem konferencji jest Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Partnerzy

Agencja marketingowa

Patronat