O Konferencji

Poznaj cel przyświecający konferencji Marketing-Rozwój-Jakość oraz jej zakres tematyczny. Za merytoryczną wartość i organizację konferencji odpowiada znamienite grono polskich badaczy – poniżej sprawdzisz dokładny skład Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego minionej pierwszej edycji konferencji. Kolejna edycja odbędzie się za 2 lata – 17-18.09.2025.

Informacje o Konferencji

Marketing, w jego podstawowej odmianie, odpowiada na potrzeby klientów, a w szerszym kontekście, na problemy współczesnego świata. Poprzez odpowiedzialne działania może przyczyniać się do rozwoju nie tylko przedsiębiorstw, ale także społeczeństw w ujęciu tak lokalnym, jak i globalnym, a także podnosić jakość ich życia. Rozwój kojarzony jest z rozbudową, zwiększaniem zysków i wpływów przedsiębiorstwa oraz rozwojem otoczenia. Należy jednak dostrzec potrzebę odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, nie tylko w ujęciu globalnym, ale także w mikro skali. Dzieje się tak, m.in. w firmach rodzinnych, które borykają się ze zrównoważeniem rozwoju sfery biznesowej i rodzinnej w perspektywie sukcesji.

O jakości Platon mówił jako o „pewnym stopniu doskonałości”. Obecnie mówi się raczej o dążeniu do doskonałości, jako że jakość to jeden z istotnych czynników uwzględnianych w działaniach marketingowych i prorozwojowych. Odpowiedzialne dążenie do poprawy jakości staje się koniecznością na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach.

Podczas konferencji:

 • w obszarze marketingu uwagę skierujemy na odpowiedzialność informacji marketingowej;
 • w obszarze odpowiedzialnego rozwoju odniesiemy się do specyfiki firm rodzinnych dotyczącej długowieczności firm i transferu międzypokoleniowego,
 • w obszarze jakości przyjrzymy się jakości wewnętrznych procesów zarządzania, również w obszarze zarządzania kompetencjami.

Problemy w tych trzech obszarach będą dyskutowane w perspektywie teoretycznej i empirycznej, deskryptywnej i metodycznej.

Podczas konferencji zorganizowane będzie również seminarium rozwoju artykułów ‘Paper Development CID Group Seminar*’, którego celem jest wsparcie Autorów prezentowanych prac naukowych w dalszym doskonaleniu artykułów z zamierzeniem ich opublikowania w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Podczas CID Seminar w dyskusji będą uczestniczyć doświadczeni naukowcy o uznanym dorobku, w tym członkowie rad programowych tego typu czasopism.

*CID Group Community na Facebooku

Abstrakty 3– 5 stronnicowe mogą być przesyłane w języku angielskim lub polskim zgodnie z terminami konferencji. Organizatorzy będą potwierdzać mailowo przyjęcie abstraktu na sesję. Autorzy czterech najbardziej rokujących abstraktów/wystąpień będą proszeni o rozwinięcie wyników badań do pełnych tekstów artykułu zgodnie z wytycznymi Central European Management Journal (dwa artykuły) lub Oeconomia Copernicana (dwa artykuły). Gotowe teksty rekomendowane będą przez radę naukową CID Group Seminar do czasopisma CEMJ lub OC.

Zakres Tematyczny

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań polskich i zagranicznych badaczy w trzech obszarach: marketingu, rozwoju organizacji i jakości.

Marketing

Rozwiń aby poznać pełen zakres
 • Komunikacja marketingowa
 • Marketing w handlu
 • Marketing przemysłowy
 • Marketing relacji
 • Marketing kompetencji
 • Marketing kultury
 • Marketing 5.0

Rozwój

Rozwiń aby poznać pełen zakres

Obszar rozwoju organizacji dedykowany jest przedsiębiorczości rodzinnej, w tym:

 • Rozwój firm rodzinnych
 • Sukcesja
 • Zrównoważony rozwój
 • Nadzór właścicielski
 • Fundacje rodzinne
 • Edukacja dla sukcesji

Jakość

Rozwiń aby poznać pełen zakres
 • Jakość procesów
 • Jakość produktów i usług
 • Jakość w zarządzaniu
 • Systemy zapewnienia jakości
 • Jakość edukacji

Konferencja naukowa pod patronatem JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż Teofila Jesionowskiego

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Komitet Naukowy

Komitet Naukowy Konferencji to zespół doświadczonych naukowców z polskich uczelni, którzy starannie wybierają i oceniają prezentowane wyniki badań w obszarach marketingu, rozwoju organizacji i jakości. Razem prezentujemy wiedzę i doświadczenie na najwyższym poziomie.

Dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP – przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Władysław Mantura – przewodniczący honorowy
Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

Prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys

Prof. dr hab. Jan Klimek
Prof. dr hab. Teresa Łuczka
Prof. dr hab. Maciej Mitręga
Prof. dr hab. Anna Rakowska
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Prof. dr hab. Dorota Jelonek
Prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski

Prof. dr hab. Czesław Zając
Dr hab. Radosław Baran, prof. SGH

Dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE

Dr hab. Wiesław Danielak, prof. UZ
Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
Dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski, prof. PG
Dr hab. Edyta Gołąb-Andrzejak, prof. PG
Dr hab. Alicja Hadryś-Nowak, prof. UEP
Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB
Dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, prof. PP
Dr hab. Ewa Jerzyk, prof. UEP

Dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk

Dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. PP
Dr hab. Izabela Koładkiewicz, prof. ALK
Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW
Dr hab. Jacek Lipiec, prof. SGH
Dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. ANSŁ

Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US

Dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP
Dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP
Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ
Dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof.UG
Dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP
Dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB
Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB

Dr hab. inż. Beata Starzyńska, prof. PP

Dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG
Dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP
Dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP
Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP
Dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS
Dr hab. Krzysztof Zięba, prof. PG

Dr hab. inż Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz

Dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW

Dr hab. Wojciech Popczyk, prof. UŁ

Dr hab. Alicja Winnicka-Popczyk, prof. UŁ

Dr Andrzej Marjański

Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny Konferencji skrupulatnie dba o przygotowanie wydarzenia, które zadowoli uczestników i prelegentów.
W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. Podczas konferencji będą się Państwem opiekować:
Dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska
Dr inż. Joanna Majchrzak
Dr inż. Marek Goliński
Dr inż. Maciej Szafrański
Dr inż. Małgorzata Spychała
Mgr inż. Joanna Ziomek
Dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka
Dr inż. Daria Motała
Mgr Sylwia Łukaszewicz
Mgr inż. Iwona Michałowska
dr inż. Karolina Werner – Lewandowska 
mgr Grzegorz Musioł

dr Ada Domańska

dr Ewa Badzińska

Organizatorzy

Organizatorem konferencji jest Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Partnerzy

Agencja marketingowa

Patronat