Informacje

Poznaj najważniejsze terminy obowiązujące uczestników konferencji oraz z jakimi czasopismami współpracujemy i na jakich zasadach przesyłane będą do nich publikacje.

Najważniejsze terminy

10.10.2023 Termin rejestracji udziału w konferencji
15.10.2023

Termin nadsyłania:

  • referatów w wybranym formacie lub
  • 3-5 stron rozszerzonych abstraktów wraz z referencjami w przypadku uczestnictwa w CID Group.
18.10.2023

Termin potwierdzenia przyjęcia abstraktu na CID Seminar

10.11.2023 Termin nadsyłania prezentacji do wygłoszenia na konferencji
22-23.11.2023 Termin konferencji

Publikacje

Uczestnicy Konferencji prezentujący wyniki swoich badań przy wysyłce artykułu wskazują czasopismo, do którego będą aplikowali (pod warunkiem przygotowania materiałów zgodnie z wymaganiami czasopisma), następnie po wstępnej weryfikacji Rady Programowej zostaną przesłane do wskazanych czasopism. Kolejne kroki będą realizowane między czasopismem, a autorem.

Uwaga! Pierwszeństwo w zgłoszeniu publikacji do procedowania w czasopismach mają osoby prezentujące wyniki badań na konferencji.

Opublikowanie materiałów będzie możliwe po przejściu procedury czasopisma wraz z pozytywnymi recenzjami.

Czasopisma z którymi Konferencja MRJ współpracuje:

Czasopisma do których rekomendowane będą najbardziej rokujące abstrakty z Paper Development CID Group Seminar:

Organizatorzy nie gwarantują publikacji w czasopismach CEMJ i OC. Komitet Organizacyjny zarekomenduje cztery najbardziej rokujące referaty do redakcji CEMJ (dwa artykuły) i OC (dwa artykuły). Wybrani autorzy zostaną będą mieli możliwość rozwinięcia pełno tekstowych artykułów i zgłosić do procesu recenzyjnego w CEMJ i OC.  Decyzje o zakwalifikowaniu artykułów do pozostałych czasopism podejmą redakcje we współpracy z Radą Programową Konferencji.

Opłaty Konferencyjne

Opłaty nie obejmują kosztów noclegu.

Opłatę należy uiścić do dnia 10 października 2023 roku na konto bankowe o numerze:

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

Santander Bank Polska S. A.
77 1090 1362 0000 0000 3612 7125

W tytule przelewu należy wpisać: „MRJ 2023 + imię i nazwisko uczestnika”

Organizatorzy

Organizatorem konferencji jest Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Partnerzy

Agencja marketingowa

Patronat